The Conscious Body Training

 

El Cos Conscient és un programa enfocat en el desenvolupament de la consciència corporal com a requisit previ a qualsevol treball escènic. Proposa identificar i comprendre els diferents processos somàtics que tenen lloc en la nostra experiència per tal d’assolir un coneixement del nostre cos i un control sobre la nostra atenció que ens obri les portes a un treball escènic nou, intens i creatiu. 

 

La nostra meta serà situar-nos deliberadament en un lloc de treball on intensitat, veritat i sorpresa siguin atributs distingibles de la nostra feina. Per a aconseguir-ho, el primer pas serà preparar el cos: assolir un estat de relaxació, silenci i, com a conseqüència, presència. Aquest estat corporal d’alta fisicalitat i energia obrirà el camí cap a una experiència de solidesa i confiança —escènica i personal— que ens permetrà fer el següent pas: cedir el control del cap al cos. Serà llavors quan les nostres accions, moviments i respostes començaran a emergir de forma espontània, orgànica, creativa, com a resposta als estímuls externs o a les necessitats expressives del propi cos. Estarem accedint a la veritat escènica. Ens sentirem vius a escena. Estarem entrant, sense adonar-nos, en un estat de flux creatiu.

Aquest programa d’entrenament està adreçat a intèrprets —actors, cantants i intèrprets multidisciplinaris— professionals o amb aspiracions professionals, majors de 18 anys. Està especialment indicat per a individus amb ambició de transcendir una estètica o tècnica concreta per trobar camins cap a una interpretació que és nova, misteriosa i creativa cada cop.

Objectives

  • entendre la connexió entre un cos relaxat i un estat de flexibilitat i transparència emocional ​

  • aprendre com portar el cos a un estat d’alt nivell energètic per tal d’assolir una presència escènica que ens permeti oferir un treball clar i comprensible, intens i creatiu, sense esforç

  • desenvolupar un nivell de control mental que ens permeti fixar la nostra atenció allà on nosaltres vulguem, sense que el cap es distregui o s’enfoqui en aspectes irrellevants o perjudicials per a la nostra feina

  • identificar i aprendre un estat de treball en el qual el cap cedeix pensament i control al cos, que esdevé així lliure, capaç de percebre, modificar-se i respondre a cada moment de forma sensible, àgil i creativa 

  • identificar i explorar en profunditat tensions i limitacions personals —físiques, mentals o tècniques— i aprendre com aturar-les per poder accedir a tot el potencial artístic i personal propi

  • el·laborar el nostre entrenament personal adreçat a cobrir les necessitats pròpies i abordar les circumstàncies específiques del treball a realitzar

  • comprendre, dins d’un marc físic i pragmàtic, conceptes habituals del lèxic teatral com veritat/mentida escènica, “estar viu” dalt de l’escenari, “imprimir emoció” a l’escena, tenir “personalitat escènica”, o ser “creatiu”

  • respondre, de manera individual, una pregunta que tot artista hauria formular-se en algun moment de la seva carrera: “per què necessito pujar dalt d’un escenari?"

Contents

“We are supposed to create on inspiration, 

but only the subconscious can do that, 

and we can’t control it.”

 

Konstantin Stanislavsky

El Cos Conscient és un entrenament centrat en localitzar, entendre i alliberar tensions i limitacions que ens impedeixen accedir a les qualitats de relaxació, silenci, flexibilitat emocional i presència innates en qualsevol cos. Al llarg de tres mesos, transitarem d’un treball més somàtic cap a un treball més tècnic d’improvisacions, monòlegs, escenes i cançons en el qual posarem en pràctica aquest paradigma de treball en un context escènic. El recorregut queda dividit en tres blocs: 

 

1. Tension / Noise

Davant d’un gran repte, el cos, de forma natural, es tensa. La ment s’accelera. La nostra atenció queda parcial o totalment paralitzada per creences, expectatives i conclusions que tenim sobre nosaltres mateixos. La por ens inunda. La primera part d’aquest programa estarà dedicada a investigar i aprendre com aturar aquestes respostes naturals del cos que anomenarem reaccions. Aprendrem com relaxar les tensions del cos, primer, a nivell superficial. Després, més profundament, entenent la relació entre les  tensions més internes i les nostres “preocupacions” com a intèrprets: la por a fallar, el desig d’agradar, el dubte sobre el talent d’un mateix, formes estètiques que volem imitar.

2. Relaxation / Silence

La relaxació física obre una porta molt important al silenci mental. I aquest, a un estat d’atenció i percepció sensible. En aquesta segona fase, aprendrem a percebre qualitats subtils presents en el nostre cos, com l’energia, les emocions o la por. Aprendrem com permetre aquestes experiències sense reaccionar-hi; és a dir, mantenint l’atenció enfocada en les circumstàncies escèniques, i no en un mateix. Començarem a experimentar com l’emoció del text, la tensió del personatge o la veritat de l’escena apareixen de forma espontània, sorprenent, tant per al públic com per a nosaltres mateixos.

3. The Conscious Body / The Creative Flow

Un cos relaxat i ple d’energia esdevé espontani, present, creatiu de forma automàtica… sempre i quan el cap li doni permís. En aquesta tercera fase entendrem què vol dir treballar des del cos: com situar-nos en un lloc en què cedim el control i permetem que les coses passin. Experimentarem com moltes limitacions personals, físiques o tècniques, de cop desapareixen. Aprendrem a identificar i accedir a un estat de flux creatiu: un nivell de treball que podrem aprendre i controlar a través  d’identificar una darrera experiència somàtica clau i indispensable: el flux de la por.

Cadascuna d’aquestes etapes ens permetrà desenvolupar en profunditat la nostra atenció i percepció corporals. Això repercutirà de forma rellevant en la nostra capacitat per reconèixer i gestionar les emocions dalt de l’escenari, així com a la vida diària. Seran dotze setmanes d’intens recorregut a través d’aspectes tècnics i personals que ens permetran redescobrir, alliberar i potenciar la nostra eina única de treball: el cos.